Abenla SMS System ???

Tin nhắn thương hiệu (SMS Brand Name) là một công cụ gởi tin nhắn hàng loạt, cho phép các doanh nghiệp có thể triển khai các chương trình marketing và chăm sóc khách hàng một cách hiệu quả với chi phí thấp. Đặc điểm nổi bật của tin nhắn thương hiệu chính là Thương hiệu của Khách hàng được hiển thị tại mục người gửi (Sender) thay vì một số điện thoại, qua đó làm tăng mức độ nhận biết và sự trung thành của Khách hàng đối với thương hiệu.

  1. GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ
  1. Giá cước dịch vụ 1800xxxx (x= 0-9)

Loại dịch vụ

Dãy số

Cuộc gọi từ

Giá cước
(đồng, có VAT)

Miễn cước ở người gọi

1800 6xxx

Thuê bao cố định

600

Thuê bao di động toàn quốc

935

 

  1. Giá cước dịch vụ 1900 6xxx (x= 0-9)

Loại dịch vụ

Dãy số

Cuộc gọi từ

Giá cước
(đồng, có VAT)

Mức phân chia (đồng, có VAT)

  - Chăm sóc Khách       hàng
  - Dịch vụ bình chọn     giải trí và thương     mại

Mức 1: Dãy số 19006360xx, 19006364xx

Thuê bao cố định, vô tuyến nội thị, di động nội tỉnh, di động toàn quốc

1,000

260

Mức 2: Dãy số 19006361xx

2,000

620

Mức 3: Dãy số 19006362xx

3,000

1,020

Mức 4: Dãy số 19006363xx

5,000

1,900

 

2. CƯỚC CÀI ĐẶT DỊCH VỤ 1800, 1900 (chưa có VAT)

   3. PHÍ QUẢN LÝ DỊCH VỤ (chưa có VAT)

   4. ĐIỀU KIỆN THU HỒI ĐẦU SỐ:

Đối với các đầu số Mức 1

5 triệu đồng                         

Đối với các đầu số Mức 2

8 triệu đồng                         

Đối với các đầu số Mức 3

10 triệu đồng                         

Đối với các đầu số Mức 4

20 triệu đồng                         

  1. PHƯƠNG THỨC TÍNH CƯỚC:

- Cước dịch vụ 1900: phương thức tính cước 1+1

  1. PHÍ ĐỐI SOÁT CƯỚC

- Phí đối soát cước của Abenla: 5% trên cước khách hàng được hưởng