Zalo Notification Service (gọi tắt là ZNS) là giải pháp gửi thông báo từ Zalo Official Account (OA) của doanh nghiệp tới khách hàng trên nền tảng Zalo. So với các giải pháp truyền thống, ZNS giúp doanh nghiệp:

  • Nâng cao hiệu quả tương tác với khả năng cá nhân hóa nội dung thông tin đa dạng và đẹp mắt.
  • Tối ưu hóa vận hành với hệ thống kết nối hoàn toàn thông qua openAPI.
  • Tiết kiệm chi phí với chính sách giá linh hoạt.