ABENLA hỗ trợ code mẫu tích hợp API SMS bằng ngôn ngữ lập trình PHP và ASPX cho tất cả đối tác.

Download code mẫu API SMS: tại đây

Hoặc liên hệ thông tin sau để chúng tôi tư vấn hỗ trợ.

  • Phone: 0286 680 8866/ 0916 186 606
  • Email: sale@abenla.com
  • Skype: sms.brand
  • Livechat: www.abenla.com