Big Data Telesale
Big Data Telesale
>> BigData Telesales Là Giải Pháp hỗ trợ data dựa trên phân tích Bigdata ( hành vi, sở thích, nhu cầu,..) của người dùng nhằm hỗ trợ data tiềm năng có nhu cầu sát với mong muốn của doanh nghiệp nhằm tăng khả năng thành công cho bên cầu và bên cung.

>> Hệ thống hỗ trợ lọc theo các tiêu chí (khu vực, tuổi, giới tính, hành vi, sở thích…) Chuẩn bị kịch bản tiếp cận và thực hiện telesales ngay trên giao diện của hệ thống Abenla cung cấp.

* Đăng ký ngay nhận 100.000đ trong hệ thống

Big Data Telesale là gì ?

Big Data Telesale là sản phẩm công nghệ thông tin, áp dụng công nghệ Big Data, AI trong việc phân tích/ dự đoán nhu cầu người dùng cuối, tạo kết nối giữa Doanh nghiệp/người dùng cuối có nhu cầu sử dụng dịch vụ/sản phẩm của Doanh nghiệp qua đa kênh tương tác (Thoại, SMS, OTT…).

Đối tượng áp dụng: Các doanh nghiệp có nhu cầu tương tác với tập người dùng cuối có nhu cầu/ quan tâm đến các sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp mình.

Ưu điểm Big Data Telesale:

  • Nhắm đúng đối tượng khách hàng (sử dụng hệ thống thu thập, phân tích BigData  )
  • Xác định đối tượng có nhu cầu tìm hiểu/ sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp.
  • Tối giảm chi phí cho doanh nghiệp (chi phí telesales không đúng đối tượng, quảng cáo dàn trải tìm kiếm khách hàng)
  • Tối đa hiệu quả (tăng trưởng doanh thu từ việc tiếp cận đúng tập khách hàng)

Chính sách giá Big Data Telesale:

1

Nâng cao

x đồng/ Phút

Tìm kiếm khách hàng theo các thuộc tính nâng cao như: hành vi, sở thích, thu nhập nhân

2

Cơ bản

y đồng/ Phút

Tìm kiếm khách hàng theo các thuộc tính cơ bản: vị trí, độ tuổi, giới tính, thời gian nghe máy

Cách thức sử dụng Big Data Telesale:

  1. Đăng nhập hệ thống Big Data Telesale
  2. Chọn đối tượng phù hợp ( độ tuổi, giới tính, địa điểm, hành vi, sở thích,..)
  3. Liên hệ khách hàng: gọi trực tiếp trên hệ thống để tiếp cận giới thiệu dịch vụ/sản phẩm với danh sách số phone đã lựa chọn ở bước 2.
  4. Báo cáo/ thống kê dữ liệu

tool sử dụng Big Data Telesale