Big Data Telesale là gì ?

Big Data Telesale là sản phẩm công nghệ thông tin, áp dụng công nghệ Big Data, AI trong việc phân tích/ dự đoán nhu cầu người dùng cuối, tạo kết nối giữa Doanh nghiệp/người dùng cuối có nhu cầu sử dụng dịch vụ/sản phẩm của Doanh nghiệp qua đa kênh tương tác (Thoại, SMS, OTT…).

Đối tượng áp dụng: Các doanh nghiệp có nhu cầu tương tác với tập người dùng cuối có nhu cầu/ quan tâm đến các sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp mình.

Ưu điểm Big Data Telesale:

  • Nhắm đúng đối tượng khách hàng (sử dụng hệ thống thu thập, phân tích BigData  )
  • Xác định đối tượng có nhu cầu tìm hiểu/ sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp.
  • Tối giảm chi phí cho doanh nghiệp (chi phí telesales không đúng đối tượng, quảng cáo dàn trải tìm kiếm khách hàng)
  • Tối đa hiệu quả (tăng trưởng doanh thu từ việc tiếp cận đúng tập khách hàng)

Chính sách giá Big Data Telesale:

1

Nâng cao

x đồng/ Phút

Tìm kiếm khách hàng theo các thuộc tính nâng cao như: hành vi, sở thích, thu nhập nhân

2

Cơ bản

y đồng/ Phút

Tìm kiếm khách hàng theo các thuộc tính cơ bản: vị trí, độ tuổi, giới tính, thời gian nghe máy

Cách thức sử dụng Big Data Telesale:

  1. Đăng nhập hệ thống Big Data Telesale
  2. Chọn đối tượng phù hợp ( độ tuổi, giới tính, địa điểm, hành vi, sở thích,..)
  3. Liên hệ khách hàng: gọi trực tiếp trên hệ thống để tiếp cận giới thiệu dịch vụ/sản phẩm với danh sách số phone đã lựa chọn ở bước 2.
  4. Báo cáo/ thống kê dữ liệu

tool sử dụng Big Data Telesale