System SMS Sender là hệ thống gửi tin nhắn được Abenla chủ động phát triển dựa trên công nghệ web HTML5 và .NET Framework 4.5, có thể gửi hàng trăm ngàn tin nhắn/ giờ.

Với công nghệ mới được áp dụng sẽ giúp hệ thống bảo mật, hoạt động ổn định, giao diện được thiết kế trực quan dễ thao tác, giúp 1 khách hàng không rành về công nghệ vẫn có thể sử dụng dễ dàng.

Những chức năng hệ thống hỗ trợ như sau:

 • Gửi cơ bản: gửi đến 01 list số phone ( file excel chứa 1 cột số phone ).
 • Gửi theo nhóm: cần tạo 01 nhóm trên thệ thống và import list phone để lưu trước khi gửi, có thể chèn 01 biến trong nội dung.
 • Gửi nâng cao: gửi nội dung chèn n biến trong nội dung.
 • Gửi quảng cáo: dùng gửi những đơn hàng/nội dung về quảng cáo
 • Chức năng hẹn giờ gửi tin.
 • Chức năng report thời gian thực ( realtime).
 • Biểu đồ thống kê theo ngày/tháng.
 • Chức năng cho phép agency tạo/ quản lý nhiều tài khoản con.
 • Chức năng API SMS miễn phí, giúp đối tác tích hợp vào các hệ thống riêng dễ dàng ( website, app, Erp, Crm,…)
 • Chức năng bảo mật thông tin nhiều lớp.
 • và nhiều chức năng khác…
Màn hình login

Giao diện Login

Giao diện gửi tin

Giao diện gửi tin