Các quy định gửi tin nhắn SMS Brandname mà bạn cần biết

Dịch vụ gửi tin nhắn SMS Brandname đang ngày càng được phổ biến rộng rãi. Muốn sử dụng phương tiện marketing này một cách hiệu quả, bạn cần nắm được những quy định gửi tin nhắn SMS Brandname.

SMS Brandname là giải pháp marketing hiệu quả được nhiều doanh nghiệp lựa chọn để truyền tải thông tin tới đông đảo khách hàng. Đơn vị của bạn có thể lựa chọn hình thức SMS Brandname, các gói có chi phí phù hợp nhưng việc sử dụng SMS Brandname vẫn quy định chung của chính phủ và nhà mạng để đảm bảo được sự an toàn thông tin, ngăn chặn những tin nhắn bất hợp pháp.

Quy định từ chính phủ

Để sử dụng dịch vụ SMS Brandname hiệu quả và đúng pháp luật, khách hàng cần tham khảo những quy định của nghị đinh 90/2008/NĐ-CP và nghị đinh sửa đổi bổ sung 77/2012/NĐ-CP. Trong đó nêu rõ:

“Nguyên tắc gửi thư điện tử, tin nhắn quảng cáo đối với tổ chức, cá nhân

– Chỉ được phép gửi thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng cáo đến người nhận khi có sự đồng ý một cách rõ ràng trước đó của người nhận.

 – Phải chấm dứt việc gửi đến người nhận các thư điện tử quảng cáo hay tin nhắn quảng cáo ngay sau khi nhận được yêu cầu từ chối của người nhận.

– Không được phép gửi quá 01 thư điện tử quảng cáo có nội dung tương tự nhau tới một địa chỉ thư điện tử trong vòng 24 giờ trừ trường hợp đã có thỏa thuận khác với người nhận.

– Không được phép gửi quá 01 tin nhắn quảng cáo có nội dung tương tự nhau tới một số điện thoại trong vòng 24 giờ và chỉ được phép gửi trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 22 giờ mỗi ngày trừ trường hợp đã có thỏa thuận khác với người nhận.

– Nội dung quảng cáo phải phù hợp với quy định của pháp luật về quảng cáo.

Mức phạt khi vi pham quy định gửi tin nhắn Spam

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi:

– Gửi thư điện tử quảng cáo có chủ đề không phù hợp với nội dung

– Thông tin về nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo hoặc người quảng cáo trong thư điện tử quảng cáo không tuân thủ khoản 3 Điều 11 Nghị định 90/2008/NĐ-CP:

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi:

– Gửi thư điện tử quảng cáo không có hoặc không đầy đủ thông tin về người quảng cáo theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định 90/2008/NĐ-CP.

– Nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo gửi thư điện tử quảng cáo không có hoặc không có đầy đủ thông tin về nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 90/2008/NĐ-CP.

– Nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo gửi tin nhắn quảng cáo không có thông tin về nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo hoặc có thông tin về nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo nhưng không tuân thủ quy định tại Điều 15 Nghị định 90/2008/NĐ-CP

– Không chấm dứt việc gửi loại thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng cáo đã bị từ chối trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu từ chối của người nhận.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi:

– Gửi quá 05 thư điện tử quảng cáo đến một địa chỉ thư điện tử trong 24 giờ, trừ trường hợp có thỏa thuận khác với người nhận;

– Gửi quá 05 tin nhắn quảng cáo tới một thuê bao trong vòng 24 giờ/ngày hoặc gửi tin nhắn quảng cáo ngoài khoảng thời gian từ 7 đến 22 giờ hàng ngày, trừ trường hợp có thỏa thuận khác với người nhận;

– Gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, tin nhắn qua mạng Internet có mã số quản lý không đúng mã số quản lý được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi:

– Không phải nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo mà vẫn gửi thư điện tử quảng cáo hoặc tin nhắn quảng cáo khi chưa được sự đồng ý của người nhận;

– Gửi thư điện tử hoặc tin nhắn quảng cáo từ hệ thống có các thông số kỹ thuật chưa đăng ký với Bộ Thông tin và Truyền thông.

– Gửi thư điện tử quảng cáo hoặc tin nhắn quảng cáo không có nhãn.”