Zalo Notification Service

Zalo Notification Service (ZNS) là tin nhắn tiện ích nằm trong giải pháp Official Account (OA) của Zalo.
ZNS được các bên công ty/doanh nghiệp sử dụng để tăng cường khả năng trao đổi thông tin tới khách hàng.

Zalo Notification Service

Là Giải Pháp Gửi Tin Nhắn Tự Động
Trên Ứng Dụng Zalo Sử Dụng Brandname Zalo OA

Zalo Official Account

Zalo OA là trang thông tin chính thức của doanh nghiệp, nhãn hàng, tổ chức và cộng đồng trên Zalo, với mục đích tương tác, kết nối, truyền tải thông tin, và mang lại giá trị cho người dùng Zalo. Bạn có thể tạo ngay tài khoản Official Account (gọi tắt là OA) trên Zalo bằng tài khoản cá nhân của bạn. Zalo Official Account được chia ra làm 3 loại tài khoản là: Nội dung (Media), Cửa hàng (Zalo Shop – Service), Dịch vụ khác (Service).  Và việc đăng ký khi  tạo Official Account trên Zalo là miễn phí.

Ứng dụng ZALO ZNS

Zalo ZNS  là tin nhắn tự động. Bạn chỉ cần đạt 2 điều kiện sau để nhận ZNS: Đang sử dụng dịch vụ, sản phẩm hoặc tiện ích của công ty/doanh nghiệp và Cho phép công ty/doanh nghiệp đó liên lạc và gửi thông báo… tới số điện thoại của bạn.

Bạn nhận được tin nhắn này trong trường hợp nào? Công ty hoặc doanh nghiệp sử dụng ZNS để thông báo khi: phát sinh giao dịch trong tài khoản của bạn. Thông báo hóa đơn tiền điện, nước. Cập nhật trạng thái đơn hàng online… và các tiện ích khác.

Mẫu gửi thông báo

Mẫu gửi tin nhắn ZNS

Mẫu gửi CSKH


Liên hệ địa chỉ: Số 3 đường 7A, Cư Xá Bình Thới, P.08, Q.11, HCM – Email: support@abenla.com