[Infographic] Để có một chiến dịch Email Marketing thành công

June 9, 2021

Khoảng 205,6 tỷ email được gửi đi mỗi ngày trên toàn thế giới. Vì thế, muốn nổi bật giữa khối lượng email khổng lồ như vậy và được khách hàng chú ý đến là chuyện không hề đơn giản một chút nào. Cá nhân hóa email, tạo ra chủ đề hấp dẫn, dòng tiêu đề ngắn gọn và dễ hiểu…. Tất cả các tips cần thiết cho một chiến dịch Email Marketing thành công đều sẽ có ở Infographic để có một chiến dịch Email Marketing thành công dưới đây.

Nhập từ khóa cần tìm

Thể loại

Từ Khóa Tìm Kiếm Nhiều Nhất