Doanh nghiệp của bạn đang tìm cách cải thiện chiến lược email marketing của mình? Bạn muốn tạo những nội dung hấp dẫn để chiến dịch email marketing thành công hơn?

Nhóm tác giả đến từ Campaigner đã nghiên cứu và chia sẻ các mẹo để xây dựng nội dung email marketing hấp dẫn hơn trong infographic này.

Dưới đây là những nội dung được tóm tắt nhanh:

  • Hành văn ở ngôi thứ hai
  • Nói về lợi ích thay vì tính năng
  • Điều chỉnh nội dung trong từng phân đoạn
  • Định dạng nội dung email cho trình đọc lướt

Hãy khám phá infographic sau đây để tìm hiểu chi tiết hơn về các nội dung này!